© א. שפר ושות' משרד עורכי דין
בשיתוף פעולה עם ב.לוינבוק ושות'

 In cooperation with B. Levinbook& Co. 

© E. Schaffer & Co. 2019

Corporate & Commercial Law 

  • Corporate Governance & General Corporate Law

  • Mergers & Acquisitions

  • Cross Border Transactions

  • High Tech & Venture Capital

  • Commercial Transactions

  • Securities & Capital markets

Our Corporate and commercial Law practice group provides varied commercial law services and ongoing advice to prominent domestic and foreign private and public companies, Israel's leading banks, financial institutions and pension funds, as well as start-ups and private investors.

 

We provide broad services across commercial law, corporate law and securities law. Among our services are ongoing legal advice to private and public companies, advice and representation through various investment and financing transactions, cross-border M&A transactions and regulatory advice to local and foreign entities with regard to their business in Israel in a range of fields, including banking, the capital market, hi-tech, software (including SaaS – Software-as-a-Service), venture capital (VC), electronics, food, and others.

 

Our team of dedicated professionals has gained extensive experience advising entrepreneurs, startups and private and public corporations on complex investment, financing and M&A transactions, and provided ongoing advice to domestic and foreign clients, including private and public companies, banks, financial institutions, pension funds and others.

 

Our corporate and commercial practice complements and completes the full array of legal services the firm offers its clients, providing an outstandingly professional and all-inclusive portfolio of commercial legal services to corporate clients and private investors under one roof.